Siłowniki poliuretanowe Airomatic™

Siłowniki

Siłowniki poliuretanowe Airomatic™

Siłownik poliuretanowy Firestone Airomatic™ przenosi obciążenia wynoszące nieco ponad 100 funtów z półcalowym skokiem przy ciśnieniu 50 psi. W testach laboratoryjnych przeszedł 5 milionów cykli, podczas których nie wystąpiły uszkodzenia produktu ani obniżenie jego wydajności. Składa się z dwóch poliuretanowych elementów połączonych ze sobą na stałe, która tworzy twardą, mocną uszczelkę. Niewielki rozmiar zapewnia większą elastyczność zastosowania w różnych rodzajach taśmociągów.

Wybierz Airomatic

Zalety siłowników poliuretanowych Airomatic

Charakterystyka produktów według rozmiaru i stylu

Specyfikacje techniczne sprężyn siłowników poliuretanowych Airomatic

Wyszukiwanie